Tham gia nhóm Telegram để nhận hỗ trợ và báo lỗi: Nhấp vào đây để tham gia

Ngọc Chiêu Lệnh - Phần 2

Cơ Võ thay thế cho Thương Trụ vô đạo. Dưới bảng phong thần, Khương Tử Nha từ bỏ chức thần, bằng lòng xuống làm công hầu dưới nhân gian, cố gắng đưa cô con gái nuôi Đoan Mộc Thúy trở thành tiên. Một nghìn năm qua đi đến thời nhà Tống, Bao Long Đồ trong phủ Khai Phong đã giúp cho Bao Thanh Thiên vang danh \"xử cả âm dương\". Đoan Mộc Thúy xuống phàm, lập nên \"Tế Hoa Lưu\...

Xem thêm