Tham gia nhóm Telegram để nhận hỗ trợ và báo lỗi: Nhấp vào đây để tham gia

Cơn Bão Tiền Ảo

Lạc Nhất Phong nhận lệnh điều tra vụ án tham nhũng sử dụng tiền ảo của một ngân hàng. Trong quá trình điều tra, anh dần nhận ra đây chỉ là bề nổi của một vụ án hình sự nghiêm trọng hơn....

Xem thêm